Skip to main content

Amerika’da Yüksek Lisans

Amerika’da Yüksek Lisans, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Eğitim ve Kültür Bürosu’nun, Uluslararası Eğitim Enstitüsü (Institute of International Education) işbirliği ile her yıl yayınladığı Open Doors raporuna göre,  Amerika’daki yabancı öğrenci sayısı 2014-2015 akademik yılında 886.052’e ulaşmıştır. Türkiye, Amerika’ya öğrenci gönderen ülkeler sıralamasında 10.821 öğrenci ile tüm dünyada 11., Avrupa’da 1. sırada yer almaktadır.

Amerika’da üniversiteler, devlet (eyalet) ve özel üniversiteler olarak ikiye ayrılmaktadır. Alınan eğitim ve diplomaların geçerliliği bakımından, devlet ve özel üniversiteler arasında fark bulunmamaktadır, önemli olan üniversitelerin akredite olması, yani diplomalarının geçerli olmasıdır. Amerika’daki üniversitelerin sayısı 4.500’den fazladır. Bu üniversiteler, dünya çapında sundukları imkânlar, kaynaklar ve öğretim kadrolarının kalitesiyle bilinmektedirler.

Neden Amerika’da Eğitim

Eğitim sisteminin yapısı nedeniyle, her biri farklı coğrafi bölgelerdeki okulların eğitim müfredatını denetleyen, bölgesel akreditasyon kuruluşları ile bir de bağımsız akreditasyon kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar vasıtasıyla, Amerika’daki okulların eğitim kaliteleri denetlenerek eğitim standartlarının sürekliliği sağlanmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri, araştırma, teknoloji ve bilimin birçok dalında liderdir.

Amerika’da eğitim görürken teknolojideki en son gelişmelere ve yapılan en güncel araştırmalara tanıklık etme fırsatınız olur. Eğitiminize devam edeceğiniz üniversiteler de size alanınızda öncü araştırmacı ve profesörlerle tanışma ve birebir çalışma imkanları sağlar.

Amerikan eğitim sistemi içerisinde yer alan üniversite ve enstitüler, akademik ve sosyal çevreleri, kabul koşulları, eğitim programları ve seviyeleri gibi farklı konularda öğrencilere çeşitlilik sunarlar. Yaşam ve eğitim masrafları üniversiteden üniversiteye, şehirden şehire farklılık gösterirken, üniversitelerin sağladıkları maddi destek imkânları yabancı öğrencilerin de bu çeşitlilikten faydalanmasına olanak tanır.

Amerika’daki üniversitelerin en önemli özelliklerinden biri öğrencilere ders seçimi konusunda esneklik sağlamasıdır. Amerika’daki eğitimlerine liseden sonra meslek yüksek okullarında (Community College veya Junior College) başlayan öğrenciler, iki yılı tamamladıktan sonra dört yıllık bir üniversiteye geçiş yapabilmektedirler. Bu, son yıllarda hem Amerikalı hem de uluslararası öğrenciler arasında tercih edilen bir yol olmuştur.

Amerika’daki okullar ayrıca öğrencilere kendi okullarında verilmeyen bir dersi çevredeki bir okuldan alma imkânını da sağlarlar. Birçok öğrenci kampüste ya da kampüse yakın mahallelerde yer alan evlerde yaşamayı seçer. Hem kampüste hem de kampüs dışında öğrencilerin katılabileceği geziler, seminerler, sosyal kulüpler, spor ve sanatla ilgili programlar, öğrencilerin yeni insanlarla tanışarak, farklı kültürler ve ülkeler hakkında bilgi sahibi olabileceği ortamlar olur ve bu ortamlar öğrencilerin kişisel gelişimlerine de katkı sağlar.

Eğitiminize beraber devam edeceğiniz farklı ülkelerden gelen uluslararası öğrencilere, kendi kültürünüzü, değerlerinizi ve ülkenizi tanıtma şansınız olacaktır. Farklı kültürleri tanıyarak edineceğiniz tecrübe ve bilgi birikiminiz, Amerika’da alacağınız eğitim ile kariyerinizde global bir vizyona sahip bir birey olarak yetişme şansını size sunar. Bu anlamda, dünyanın neresine giderseniz gidin geçerli bir diplomanız ve bir o kadar değer gören akademik geçmişiniz olur.

Bütün bunlara ek olarak, Amerika’da eğitim alırken anadilin İngilizce olduğu bir ortamda yaşamak ve eğitim görmek, İngilizce dil becerilerinizin de hızlı bir şekilde ilerlemesine imkân sağlar. (*Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu)

Amerika Birleşik Devletleri’nde Graduate Study olarak adlandırılan lisansüstü eğitimin ilk basamağı yüksek lisans derecesidir. Lisans öğreniminden sonra, genel olarak 30-36 kredinin tamamlanmasını ve genellikle bir yüksek lisans tezinin hazırlanmasını gerektirir. Bazı yüksek lisans programlarında, tez yerine bitirme sınavına girilerek yüksek lisans derecesine sahip olunur. Yüksek lisans derecesi, Sosyal Bilimler alanları için Master of Arts (M.A.), Fen ve Mühendislik alanları için Master of Science (M.S.) olarak verilir. Ancak, bazı yüksek lisans dereceleri Master of Fine Arts (MFA), Master of Business Administration (MBA) gibi alanları gösteren kısaltmalarla gösterilir.

Joint Degree ya da Dual Degree Programs altında geçen yüksek lisans programlarında her iki dalda birden eğitime devam etme imkânı bulunmaktadır. Professional Science Masters (PSM) denilen alanlarda (Biyoloji, Matematik, Fizik, Ekosistem, Adli Tıp gibi) yetişmiş bilim adamları, eğer profesyonel iş ortamlarında, örneğin Bioteknoloji firmalarında, hükümet ve özel sektörde çalışmak isterlerse PSM derecelerini tercih edebilirler.

Tıp, Eczacılık, Diş Hekimliği, Veterinerlik eğitimini Türkiye’de tamamlayanlar, lisansüstü uzmanlık eğitimleri için Amerika’ya gidebilirler.

Amerika’daki okullara yüksek lisans eğitimi için bireysel başvuru yapacak öğrenciler okulların verdiği burslara başvuruda bulunabilirler. Okulların verdiği burslar dışında, lisans not ortalamaları en az 3.00/4.00 veya 75/100 olan öğrenciler, Fulbright komisyonunun verdiği Yüksek Lisans Bursu’na başvuruda bulunabilirler. Komisyonumuzun verdiği burslar dışında Yüksek Öğrenim KurumuMilli Eğitim BakanlığıTÜBİTAKTürk Eğitim Vakfı gibi  kurumlar ile vakıf ve derneklerin burs imkânları da öğrenciler için bir seçenek olabilir.


Amerika’da Yüksek Lisans programlarına nasıl başvuru yapılır?

Amerika’da yüksek lisans yapmak isteyen öğrencilerin aşağıda listelenmiş konulara dikkat etmeleri gerekir.

1. Yüksek lisans programlarına başvuru yapmak için lisans derecesine sahip olmak gerekir.

2. Lisans mezuniyet not ortalamasının genellikle en az 3,00/4.00 veya 75/100 olması gerekir. Daha düşük not ortalaması ile öğrenci kabul eden okullar da vardır, ancak, bunların sayısı oldukça kısıtlıdır. Okullara başvuru aşamasında üniversitenizin öğrenci işlerinden alacağınız orijinal ingilizce transkriptlerin gönderilmesi gerekmektedir.

3. İngilizce seviyenizin iyi olması gerekir. Başvuruda istenen TOEFLGRE ve GMAT gibi sınavlardan yüksek bir puan almak gerekmektedir.

4. Başarılı olduğunuz derslerin hocalarından en az üç adet referans mektubu almalısınız. MBA veya LL.M. programlarına başvuruda bulunuyorsanız, çalışmış olduğunuz işyerinden de referans mektubu almalısınız.

5. Öğrencinin kendi alanında yapmış olduğu akademik faaliyetler, ödevler, sunumlar, katıldığı konferanslar, ulusal veya uluslararası yarışmalarda alınmış ödüller, stajlar da programa kabul edilmek için okulların dikkate aldığı belli başlı kriterlerdir.

6. Statement of Purpose veya Personal Statement da denilen ve Amerika’da eğitiminize devam etmeyi düşündüğünüz alan ile ilgili bir komposizyon yazmanız istenecektir. Bu kompozisyonda başvurduğunuz alanı neden istediğinizi, şimdiye kadar bu alana  kendinizi nasıl hazırladığınızı, Amerika’da başvurulan okulda ne gibi bir program izlemek istediğinizi ayrıntılı olarak anlatmanız gerekecektir. Okula başvuru aşamasında göndereceğiniz özgeçmişinizde yer alan diğer bilgilerin dışında yazacağınız bu kompozisyon, sizi okula tanıtacak tek fırsattır; bu bakımdan düzgün ve amaca uygun yazılması çok önemlidir

7. Her okulun başvuru tarihi, programları, program süreleri, sunduğu seçmeli ders olanakları farklılık gösterir. Okul araştırması yaparken okulların ve bölümlerin web sayfalarında bu konuya dikkat etmek gerekir. Fakülte üyelerinden oluşan komitenin sizin kabulünüz hakkında karar verebilmesi için, istenen bütün belgelerin zamanında ulaşması çok büyük önem taşımaktadır.

8. Okulları araştırırken ilk etapta en az 20 okuldan oluşan bir tercih listesi hazırlamalı, daha sonra yapacağınız detaylı araştırma ile bu sayıyı 6-9 okula düşürmelisiniz. Normalde istediğiniz kadar okula başvuru yapabilirsiniz, ancak her okulun Application Fee denilen ve 40-50 Amerikan Doları’ndan başlayıp 250 Amerikan Doları’na kadar çıkan (özellikle MBA Programları) başvuru ücretleri olduğunu unutmamalısınız.

9. Başvuruda bulunduğunuz okulların bursuna başvuruyor olsanız bile, okullar sizden  okulun ücretini ve geçim masraflarını karşılayacağınıza dair finansal yeterlilik belgesi isteyecektir. Bu belge sizin, ailenizin veya size sponsor olan kişinin Türkiye’de çalıştığı  bankadan alınan ve hesabında yeterli para olduğunu gösteren İngilizce bir belge olmalıdır. Bu belgenin orijinal ve güncel olması gerekmektedir.

10. Yüksek lisans başvurusu yapıp, aynı zamanda başvuruda bulundukları bölümün asistanlık burslarından faydalanmak isteyen öğrencilerin daha yüksek not ortalamasına sahip olmaları ve başvuru aşamasında okulun istediği TOEFL, GRE, GMAT gibi testlerden yüksek puan almaları gerekir. Bu tip bursların Amerikalı öğrencilerle beraber uluslararası öğrencilere de açık olduğunu ve rekabetin güçlü olduğunu hatırlatmak isteriz. Her ne kadar asistanlıklar genellikle doktora düzeyinde verilse de, özellikle Temel Bilimler (Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik gibi) ile Mühendislik dallarında, Amerikalı öğrencilerin daha az başvuru yapması nedeniyle, asistanlık bulma şansı yabancı öğrenciler için daha fazladır.

11.Başvuruda bulunduğunuz bazı okullar sizinle mülakat yapmak isteyeceklerdir. Bu mülakatlar, üniversitenin Türkiye’de bulunan bir mezunu aracılığı ile yapılabileceği gibi, İnternet üzerinden video bağlantısı ile görüntülü bir şekilde de yapılabilir.

Yukarıda belirtilen belgelere ek olarak, başvuruda bulunacağınız bölüme göre okullar sizden ek belge isteyebilirler. Bu nedenle, öğrencilere başvuruda bulunacakları okulların web sayfalarını dikkatlice incelemelerini tavsiye ediyoruz.

Amerika’daki Tüm Üniversiteler

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Üniversiteler: http://www.topuniversities.com/where-to-study/north-america/united-states/guide

 

Amerika’nın En İyi Üniversiteleri

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2 Stanford University

3 Harvard University

4 California Institute of Technology (Caltech)

9 University of Chicago

13 Princeton University

14 Cornell University

16 Yale University

17 Johns Hopkins University

18 Columbia University

19 University of Pennsylvania

21 University of Michigan

21 Duke University

27 University of California, Berkeley (UCB)

28 Northwestern University

33 University of California, Los Angeles (UCLA)

38 University of California, San Diego (UCSD)

47 Carnegie Mellon University

52 New York University (NYU)

53 Brown University

55 University of Wisconsin-Madison

61 University of Washington

67 University of Texas at Austin

69 University of Illinois at Urbana-Champaign

70 Georgia Institute of Technology

80 University of North Carolina, Chapel Hill

81 Boston University

86 The Ohio State University

89 Rice University LogoRice UniversityMore

93 Pennsylvania State University

100 Washington University in St. Louis

105 Purdue University

118 University of California, Davis

129 University of Maryland, College Park

132 University of Southern California

134 University of California, Santa Barbara (UCSB)

142 University of Pittsburgh

147 Emory University

149 Michigan State University

163 University of Minnesota

164 University of California, Irvine

169 Dartmouth College

173 University of Virginia

178 University of Florida

182 University of Colorado Boulder

186 University of Rochester

195 Texas A&M University

207 University of Illinois, Chicago (UIC)

209 Arizona State University

212 Vanderbilt University

213 Case Western Reserve University

216 University of Notre Dame

227 Georgetown University

230 The University of Arizona

243 Tufts University

249 University of Massachusetts Amherst

252 University of Miami

263 North Carolina State University

283 Rutgers University – New Brunswick

301 University of California, Santa Cruz

304 Indiana University Bloomington

318 University at Buffalo SUNY

323 University of California, Riverside

325 The Katz School at Yeshiva University

339 Boston College

341 University of Hawai’i at Mañoa

346 Northeastern University

352 George Washington University

364 Rensselaer Polytechnic Institute

367 Virginia Polytechnic Institute and State University

382 Stony Brook University, State University of New York

386 University of Kansas

391 University of Utah

394 University of Colorado, Denver

395 Illinois Institute of Technology

401-410 Washington State University

411-420 Brandeis University

411-420 Wake Forest University

421-430 The University of Georgia

421-430 University of Connecticut

421-430 University of Delaware

421-430 University of Iowa

421-430 University of Texas Dallas

431-440 Florida State University

441-450 Oregon State University

451-460 Tulane University

451-460 The University of Tennessee, Knoxville

461-470 University of New Mexico

461-470 Wayne State University

471-480 American University

471-480 Iowa State University

481-490 Colorado State University

481-490 University of Maryland, Baltimore County

501-550 City University of New York

501-550 Clark University

501-550 Drexel University

501-550 Lehigh University

501-550 Syracuse University

501-550 University of Cincinnati

501-550 University of Nebraska-Lincoln

501-550 University of Oklahoma

501-550 University of South Florida

551-600 College of William & Mary

551-600 Howard University

551-600 Michigan Technological University

551-600 University of Kentucky

551-600 University of Oregon

551-600 University of Vermont

601-650 Indiana University–Purdue University Indianapolis

601-650 The New School

601-650 University of Houston

601-650 University of Massachusetts – Boston

601-650 University of Missouri, Columbia

601-650 University of South Carolina

651-700 Clarkson University

651-700 Louisiana State University

651-700 Missouri University of Science and Technology

651-700 Rutgers – The State University of New Jersey, Newark

651-700 Stevens Institute of Technology

651-700 Temple University

651-700 University at Albany SUNY

651-700 University of Alabama

651-700 Virginia Commonwealth University

651-700 Worcester Polytechnic Institute

701-750 Clemson University

701-750 Smith College

701-750 Southern Methodist University

701-750 Texas Tech University

701-750 University of Central Florida

701-750 University of Denver

701-750 University of Wyoming

751-800 Brigham Young University

751-800 Florida International University

751-800 Georgia State University

751-800 Kansas State University

751-800 Loyola University Chicago

751-800 University of New Hampshire

751-800 University of Tulsa

801-1000 Auburn University

801-1000 Baylor University

801-1000 Binghamton University SUNY

801-1000 Fordham University

801-1000 George Mason University

801-1000 Kent State University

801-1000 Marquette University

801-1000 Miami University

801-1000 New Jersey Institute of Technology (NJIT)

801-1000 Ohio University

801-1000 Oklahoma State University

801-1000 San Diego State University

801-1000 University of Arkansas

801-1000 University of Mississippi

801-1000 University of Montana Missoula

801-1000 University of San Diego

801-1000 University of San Francisco

801-1000 University of the Pacific

801-1000 Utah State University