Skip to main content

Kanada’da Yüksek Lisans Eğitimi

Kanada'da Yüksek Lisans

Kanada’da Yüksek Lisans

Kanada’da birçok farklı alanda yüksek lisans yapmak mümkündür. Kanada’da eğitimin her aşaması sıkı devlet kontrolünden geçmektedir. Kaliteyi direkt olarak etkileyen bu durum, bu ülkedeki master ve doktora programlarının dünyanın neredeyse her ülkesinde prestijli ve kaliteli olarak tanınmasına neden olmaktadır. Ülkedeki master programları genelde 2 yıl tam zamanlı (full-time) olarak sunulmaktadır.  Ancak, MBA (Master of Business Administration) tarzı daha çok pratik odaklı master programları söz konusu olduğunda öğrencilerin master eğitimlerini 1 yıl gibi kısa bir sürede bitirmeleri de mümkündür. Doktora programlarının süresi ise 4 ila 7 yıl arasında değişmektedir.

Çin’de Yüksek Lisans Eğitimi

Macaristan’da Yüksek Lisans Eğitimi

Polonya’da Yüksek Lisans Eğitimi

Kanada’da Üniversite Kabul Şartları

Kanada’da her üniversitenin kabul koşulları birbirinden farklı olduğu için öğrencilerin master veya doktora programlarına başvurmadan önce ilgili okulun kabul ve başvuru koşullarını çok iyi anlamaları gerekmektedir. Türk öğrenciler için Kanada’da yüksek lisans yapmanın cazip taraflarından biri de Kanada hükümetinin yabancı öğrencilere mezuniyet sonrası ücretli çalışma imkanı sağlamasıdır.

Rusya’da Yüksek Lisans Eğitimi

Estonya’da Yüksek Lisans Eğitimi

Bu imkan Montreal, Toronto ve Vancouver gibi büyük şehirlerde 1 yıl ile sınırlandırılmışken Kanada’nın diğer tüm şehirleri için 2 yıldır. Öğrenciler bu sayede Kanada’da okudukları bölüm ile ilgili iş tecrübesi edinme fırsatı bulabilmektedirler. Mezuniyet sonrası çalışma programının Kanada’da iş tecrübesi kazandırmasının yani sıra yabancı öğrenciler için sağladığı diğer bir avantaj ise öğrencilere mezuniyet sonrası çalışma izinleri dolmadan ya da dolduktan sonra çalışmakta oldukları şirketlerde daimi olarak işe başlama fırsatı sunmasıdır.

Kanada’lı şirketlerde çalışmaya başlayan öğrenciler Kanada’nın bazı eyaletlerinde geçerli olan PNP (Provincial Nominee Program) adı verilen programa başvurmaya hak kazanırlar. Bunun ardından yapılacak Kanada’ya göçmenlik başvuruları ise normalde Kanada sınırları içerisinden başvurulması durumunda ortalama 2 yıl sürerken yarı yarıya azalarak yaklaşık 1 yıla düşmektedir.


Çekya’da Yüksek Lisans Eğitimi

Avusturya’da Yüksek Lisans Eğitimi

Avustralya’da Yüksek Lisans Eğitimi

Kanada’da Master

Kanada’daki üniversitelerde master yapabilmeniz için 4 yıllık bir üniversiteden mezun olmuş olmanız gerekmektedir. Ancak bu kriter yine üniversiteden üniversiteye, hatta programdan programa değişiklik gösterebilmektedir. Bazı master programlarında öğrencinin yeteri kadar iş tecrübesi varsa ya da öğrenci 4 yıllık bir üniversite yerine uluslararası geçerliliği olan CA (Chartered Accountant), CFA (Chartered Financial Analyst), vb.gibi dereceleri almışsa bunları üniversite eğitimi yerine saydırabilir. Bu kapsamda başvurulan bölümün kabul koşullarının iyi anlaşılması tavsiye edilir.


Genel Başvuru Evrakları

Not Dökümü (Transcript): Kanada’daki birçok üniversitenin kendi belirlediği minimum not ortalaması kriteri vardır. Master programına başvuruda bulunacak öğrencilerin belirtilen bu not ortalamasına sahip olmaları beklenir. Fakat bazı durumlarda öğrencinin not ortalaması istenilenin altında olsa bile eğer öğrencinin diğer nitelikleri iyi ise not ortalaması konusundaki sıkıntı kabul komitesi tarafından göz ardı edilebilir. Bu gibi durumlarda öğrencinin başvuru dosyası hazırlanırken diğer güçlü olduğu taraflarının çok profesyonel bir şekilde ön plana çıkarılması gerekir. Eğitim danışmanlarımız bu konuda öğrencilerimize her türlü desteği göstermektedirler. Diğer taraftan not sistemleri ülkeden ülkeye değişiklik gösterebildiği için eğitim danışmanları öğrencinin başarı seviyesinin doğru olarak Kanada yüksek öğrenim kurumuna iletilmesini sağlarlar. Bu amaçla başvuru dosyasına eğer gerekiyorsa okul not sistemini ve öğrencinin okulundaki diğer öğrencilere kıyasla başarı seviyesini açıklayıcı yazılar eklenmelidir. Kanada’daki çoğu üniversite öğrencinin not döküm belgesinin direkt olarak üniversite yönetimi tarafından İngilizce olarak hazırlanmasını ve mühürlenmiş olarak kendilerine postalanmasını ister.

İngiltere’de Yüksek Lisans Eğitimi

Kanada’da Yüksek Lisans Eğitimi

Amerikada Yüksek Lisans Eğitimi

İngilizce Testler

Kanada’da master yapmak isteyen öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ispatlamak için merkezi olarak düzenlenen bazı testleri almaları istenir. Bu testler arasında TOEFL ve IELTS gibi uluslararası tanınan sınavların yanısıra CAEL ve CanTest gibi sadece Kanada’da geçerli olan testler bulunmaktadır. Çoğu zaman başvuruda bulunulan programın kabul koşulları ile paralel olarak öğrencilerin sayısal bilgilerini ya da kritik düşünce yeteneklerini ölçen GRE ve GMAT gibi testleri almaları da istenebilir. Bu testlerden istenilen minimum skorlar programdan programa farklılık göstermektedir.

İş Tecrübesi

Kanada’daki birçok okul başvuruda bulunulan program ile ilgili olmak kaydı ile öğrencinin belli bir süre iş tecrübesine sahip olmasını tercih ederler. Öğrencinin iş tecrübesi belgelenirken eğer mümkün ise iş verenden referans mektubu alınması ve öğrencinin yaptığı işleri detaylı bir şekilde anlatan profesyonel bir özgeçmiş (CV) hazırlanması tavsiye edilir. Kanada’daki standart CV formatı Türkiye’dekinden faklıdır. Eğitim danışmanlarımız öğrencilerimize CV hazırlamaları konusunda yardımcı olmaktadırlar.

Referans Mektupları

Referans mektupları Kanada’daki çoğu okul tarafından başvuru koşulları dahilinde istenilen belgeler arasındadır. Referans mektuplarının öğrencinin akademik, sosyal ya da çalışma ortamında iletişimde bulunduğu kişilerden alınması gerekmektedir. Bu kişiler öğretmenler olabileceği gibi öğrencinin okul arkadaşları, çalışma arkadaşları ya da öğrenci gönüllü programlara katıldıysa bu ortamlarda tanıdığı kişiler de olabilir.

Referans yazılarının:

  • Referansı veren kişinin öğrenci ile ilişkisinin detaylarını,
  • Öğrencinin başarıları ve güçlü taraflarını,
  • Başvuruda bulunulan okulun ve programın öğrencinin kariyer ve yaşam kalitesine neler katacağını,
  • Öğrencinin ilgili bölüme başvuruda bulunmasının ana nedenlerini içermesi beklenir.
Niyet Mektubu

Niyet mektupları, programa başvuran diğer adaylar arasından öğrencinin sıyrılmasında önemli rol oynarlar. Bu mektuplar genel olarak öğrencinin neden Kanada’da eğitim almak istediği ve başvuruda bulunulan üniversitenin öğrencinin gelecekle ilgili beklentilerini nasıl karşılayacağı gibi açıklamalar içerir. Kanada’daki bazı programlar niyet mektupları ile ilgili olarak herhangi bir kriter belirtmezlerken bazıları bu mektupta öğrencinin cevaplamasını istedikleri soruları başvuru koşulları arasında açıkça belirtirler. Eğitim danışmanlarımız niyet mektuplarının hazırlanması konusunda öğrencilerimize her türlü desteği vermektedirler.


Kanada’daki Üniversiteler : http://www.univcan.ca/universities/member-universities/