Skip to main content
Yurtdışı Burslar

Estonya’da Eğitim Bursu

ESTONYA ULUSAL BURS PROGRAMI

Burs Programının Adı: Yabancı öğrenciler için Estonya ulusal burs programı. Program, Estonya yüksek öğrenim kurumu bağlısı üniversitelerde eğitim alacak Master öğrencilerini kapsar.

Burs Miktarı: Aylık €350.

Süre ve Koşulları: Normal eğitim süresi içerisinde her akademik yılda on iki ay için ödenir. Sadece eğitimin son yılında on ay için ödeme yapılır. Her akademik yılsonunda öğrencinin katıldığı programın en az %75’ini tamamlaması şartı vardır. Yasal, akademik izinlerde ve normal eğitim süresinin aşılması halinde ödeme yapılmaz.

Değerlendirme: Başvurular aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir;

  1. Motivasyon-niyet mektubunun güçlülüğü ve titizliği,
  2. Başvurunun kalitesi: Net hedefler, iş planı, beklenen eğitim sonuçları vb.
  3. İlk yılında olan uluslararası öğrenciler için başarı sıralaması, ikinci yılında olan uluslararası öğrencilerin başvurularında ise ilk yılın ağırlıklı akademik ortalaması dikkate alınır.

Belgeler:  Başvuruda hazırlanması gereken aşağıda olduğu gibidir;

  1. Başvuru formu,
  2. EUROPASS formatında CV,
  3. Maksimum 2 A4 sayfasında olacak şekilde eğitim planı,
  4. Estonya Yüksek Öğrenimi Kurumu tarafından onaylı üniversite kabul mektubunuz,
  5. Referans Mektubu,
  6. Pasaport fotokopisi,
  7. Onaylı üniversite diploma fotokopisi, onaylı diploma eki örneği ve transkript.

Not: Belgelerin hepsinin orijinal İngilizce olması gerekmektedir.

Başvuru Zamanları: On Line başvuru için son tarih, 24 Nisan, belgelerin postalanacağı son tarih ise 01 Mayıs’tır.


IT EĞİTİMİ ÖZEL BURSU

Burs Programının Adı: Yabancı öğrenciler için Estonya’da IT eğitimi özel burs programı.

Burs Miktarı: Aylık €300. Burs Ekim ve Şubat aylarında olmak üzere yılda iki kez verilir.

Süre: 1 akademik yıl.

Estonya’daki diğer burs seçenekleri, daha ayrıntılı bilgiler ve başvuru için lütfen bizimle irtibata geçiniz!