Skip to main content

Orta Avrupa Disiplinler arası Bilişsel Bilimler Master Programı aşağıdaki AB üyesi ülke üniversiteleri tarafından müşterek olarak yürütülen 120 ECTS – 2 ǀ YIL süreli bir programdır;

 1. Viyana Üniversitesi (Koordinatör) (Partner-Viyana Tıp Üniversitesi)
 2. Bratislava Comenius Üniversitesi (Slovakya)
 3. Budapeşte ELTE (Eotvos Lorand) (Macaristan)
 4. Ljubljana Üniversitesi (Slovenya)
 5. Zagreb Üniversitesi (Hırvatistan)

Konsept, öğrencinin 3.eğitim döneminde 30 ECTS kredisini (Kendi üniversitesi ve Viyana Tıp haricinde) (Öğrenci hareketliliği) yukarıdaki üniversitelerden herhangi birinde almasını zorunlu kılmaktadır. Program Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir “Socrates” projesidir. Mezun olan öğrenciye proje üyesi üniversiteler tarafından müşterek akademik derece verilir.


Başvuru Koşulları

 • Eğitim dili Viyana Üniversitesi’nde 2010 yılından itibaren tamamen İngilizce olmuştur. IELTS: 6,5; TOEFL: min. 230 computer-based, 570 paper-based, 88 internet-based istenmektedir. Eğer lisans derecenizi İngilizce eğitim veren bir üniversiteden aldıysanız bu da geçerli bir belge sayılır. İngilizce yeterliliğinizi ispatlayabileceğiniz başka bir belge de sunulabilir.
 • Eğitim ücretleri başvurulan üniversiteye göre değişmekle birlikte Viyana Üniversitesi için klasik eğitim ücreti geçerlidir.
 • Antropoloji, dil bilimi, psikoloji, biyoloji, bilgisayar bilimleri, tıp, felsefe, nörobilim lisans mezunları başvurabilirler.
 • Bu alanlarla ilişkili diğer bölümlerden yapılacak başvurular (kesin olmamakla birlikte) değerlendirilir ve 30 ECTS ek kredi alınması koşuluyla komite tarafından uygun görülebilir.
 • Viyana Üniversitesi için yılda 25 öğrenci kontenjanı mevcuttur.
 • Program Ekim ayında başlar.
 • Son başvuru tarihi 30 Nisan’dır.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Yapılacak tüm başvurular komite tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilecektir.

1.      Motivasyon mektubu %40

2.      Açıklık programa uygunluk, anlaşılırlık %25

3.      Bilişsel Bilimler & Disiplinler arası tecrübe %10

4.      Not ortalaması %10

5.      Araştırma kariyer planları %5

6.      Referans ǀ Tavsiye Mektupları %5

7.      Deneyim (Konferanslara katılım, Yaz okulu tecrübeleri, İş vb.) %5

Dikkat: Mayıs ayında yapılacak değerlendirmeye sizden göre skype ya da telefon görüşmesi istenebilir!


Lisansüstü programın amacı, farklı arka planlara sahip öğrencilere, bilişsel bilimler kapsamındaki çok çeşitli alanlarda bilimsel bilgi ve araştırma tekniklerini içeren bir eğitim verilmesidir; bu alanlar şüphesiz eğitim kadrosunun uzmanlık alanlarını kapsamaktadır, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bilişsel Bilimler Programı, bilgisayar mühendisliği, psikoloji, felsefe ve dilbilim alanlarında eğitim ve araştırma etkinlikleri yürüten birçok akademisyeni bir araya getirmektedir. Programda,  olabildiğince çok bölümle işbirliğine gidilerek disiplinler arası ilişkilerin kapsamının genişletilmesi; bu alanla ilgili araştırmacıları ve öğrencileri çekebilecek bir işbirliği atmosferinin yaratılması amaçlanmaktadır.

Bilişsel Bilimler programında sunulan eğitim, kuramsal ve yöntemsel niteliktedir. Disiplinler arası özelliktedir. Bilişsel Psikoloji, insan davranışları üzerinde yürütülen deneysel araştırmalar yoluyla  bellek, dikkat, algı, eylem ve mantık yürütme gibi bilişsel süreçlerin incelenmesiyle ilgilidir. Dilbilim, dilin doğasını ve zihinsel yeti olarak kendini ortaya koyuşunu araştırmaktadır. Bilgisayar Bilimi, insandaki benzer yetilerin anlaşılması ve akıllı sistemlerin tasarlanması amacıyla, bilişsel süreçlerin işlemsel modellerinin yaratılmasıyla ilgilidir. Felsefe alanı ise zihin, bilgi, temsil ve dilin temel doğasıyla ilgili soruları araştırmaktadır. Bu geleneksel alanlar, son zamanlarda bilişsel sinirbilim araştırmalarıyla tamamlanmaktadır. Bilişsel Bilimler yüksek lisans programı, bu alanda disiplinler arası bir eğitim sunmaktadır. Programda öğrencilerin dört farklı alandan (Bilgisayar Bilimi, Dilbilim, Felsefe ve Psikoloji) da dersler almaları gerekmektedir.


Mezuniyet sonrası iş imkânları

Uzmanlığa göre değişmekle birlikte mezunlar; bilişim sektörü, eğitim, biyomedikal ve klinik araştırmaları, ekonomi sektöründe rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Mezunlar ayrıca dil teknolojisi, bilgisayarların yenilikçi kullanımları, insan-makine ara yüzleri, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri, dilbilim, psikoloji, felsefe gibi ilgili disiplinlerde akademik kariyer olanağına sahiptirler. Yapılan araştırmalar bu bölümü bitiren öğrencilerin en geç 3-ay sonrasında hemen hemen hepsinin bir işe yerleşmiş olduğunu göstermiştir. %63 kadrolu, %27 sözleşmeli olarak işe girmiş olup geriye kalan %10 ise kendi işini kurmuştur. Mezunların %22’si üniversitelerde, %10 kamuda, %10 araştırma merkezlerinde, %41 IT sektöründe, %7 finans, %7 danışmanlık sektöründe faaliyet göstermektedir. Mezunların %78’i işlerinden ve eğitimlerinden memnundur.

Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki siteleri inceleyiniz;

Bericht der Berufspraxiskommission (BPK) der Gesellschaft für Kognitionswissenschaft (GK) für den Zeitraum 10/94-2/96, erschienen in Kognitionswissenschaft 6, 135-142. (in german)
http://www.ikw.uni-osnabrueck.de/cogsci/dirs/dynamic/kw_bericht.html

MIT Brain & Cognitive Sciences Majors Guide
http://web.mit.edu/career/www/infostats/science/braincog.html

Opportunities in Cognitive Science from Indiana University, Bloomington
http://www.cogs.indiana.edu/

Cognitive Science and the Real World, (Part VI) in W. Bechtel & G. Graham (eds.), A Companion to Cognitive Science, Oxford: Blackwell, 1998