Skip to main content

İş Hukuku Master Programı

İş hukuku master programı Viyana Üniversitesi ve Klagenfurt Üniversitesi ile ortak olarak sunulmaktadır. Programda Hukuk ve İşletme alanlarında önceki bilgilerinden yola çıkarak öğrencilere klasik hukuk mesleklerini kullanma konusunda gerekli anahtar yeterliliklerini sağlamaları hedeflenmektedir. Öğrenciler iş hukuku konusunda gerekli yasal uzmanlığı kazanırlar ve bilgilerini hukuksal yöntemlerin uygun kullanımıyla nasıl doğru bir şekilde uygulayacaklarını öğrenirler. Geniş seçmeli dersler, öğrencilerin hukukun ilkelerini keşfetmelerini ve ticaret ile ticaret hukuku alanındaki yasal yeterliliklerini genişletmelerini sağlar.

  • Eğitim 2 dönem Viyana Üniversitesinde 2 dönem Klangefurt üniversitesinde icra edilir.
  • Eğitim dili Almanca, yeterliliği C1 düzeyidir. (Başvuru için Almanca A2 gerekmektedir.)
  • Eğitim süresi toplam 4 dönemdir mezuniyeti için 120 ECTS gereklidir.
  • Giriş sınavı uygulaması yoktur.
  • Kış dönemi için 05 Eylül, Yaz dönemi için 05 Şubat’a kadar başvuruları yapılmalıdır.

 

Başvuru Şartları:

  1. Hukuk ve iş hukukunun temel ilkeleri: 8 ECTS
  2. Uluslararası hukuka odaklı ticari vergilendirme veya mali hukukun temel ilkeleri: 4 ECTS
  3. Dış finansal raporlama sistemleri temel prensipleri: 8 ECTS
  4. Finansman temel ilkeleri: 4 ECTS

Öğrencilerin transkriptlerinde bu dersleri aldıklarını ispatlamaları gerekmektedir. Yetersiz krediler için nihai karar rektörlük tarafından verilir.